6 okt
A közbiztonság nem más, mint amit a szó jelent: a „köz” biztonsága, vagyis az állampolgárok mindenkori közbiztonság érzete, amely általában szubjektív, ugyanakkor ezt a szubjektivitást jellemzően a közbiztonságérzetet befolyásoló objektív események és
állapotok határozzák meg. Más megfogalmazásban: közbiztonság alatt értünk olyan közállapotot, társadalmi rendet, amelyben mind az állami, társadalmi, gazdasági szervek jó hírnevét, vagyonát, valamint az állampolgárok életét, testi épségét, személyes szabadságát, anyagi javait mindenki tiszteletben tartja és azt az állam -erőszakszervei útján – szavatolja.

A közbiztonság és a közrend megerősítése nagyon fontos feladata Sopronnak.A rend helyreállítása és a közbiztonság megerősítése érdekében is jelentős döntéseknek kell születnie. Támogatni és erősíteni kell a polgárőrség és a rendőrség munkáját, hogy még hatékonyabban tudjanak fellépni az emberek védelme érdekében!
Olyan intézkedéseket, javaslatokat kell kidolgoznunk ami elsősorban Sopron és az itt élők érdekeit védik.